Тайната на успешния бизнес

Публикувана от fashion 04.11.2015 0 Коментар(и) Практични съвети,

Успешният бизнес е тема, която интересува много стартиращи в дадена област предприемачи. Когато говорим за успешен бизнес, трябва да се вземат предвид много фактори за релизирането му. 
Предствата за успешен бизнес е различна за всеки, което определя първият основен фактор:
1.    Изграждане на индивидуална предства за успешен бизнес, т.е. дефиниране на цели за постигане.
Дефиниране на цели за постигане стои в основата на всяка маркетингова стратегия. Когато се поставят ясни и конкретни цели, ще може да бъде създаден план достъпен за постигането им. Всяка цел трябва да бъде формулирана според индивидуалните нужди и наличния за конкретния момент капитал. Добре е да се започне с по-близки и достъпни цели и с течение на времето да се усложняват. Достъпната за постигане цел увеличава шансовете за успех и позволява натрупване на опит и капитал за по-кратък период от време. Целите трябва да бъдат различни и да са свързани както с намиране и привличане на клиенти, така и със структуриране на бизнеса и фирмена стратегия. Един нов стартиращ бизнес трябва да има неограничени възможности за развитие в конкретното професионално направление. Например ако бизнесът е свързан с търговия на стоки, трябва да се обмислят точно продуктите за продажба и възможности за включване на нови и разширяване на асортимента. Също така е важно да се погледне от гледна точка на възможност за пазар на конкретните стоки или услуги, които ще се продават. Клиентелата трябва да е с възможност за увеличаване. Ограниченият кръг клиенти в едни случаи е добър, но в повечето случаи крие голям риск. Утвърденият в конкретна област бизнес може да си позволи да бъде строго профилиран, защото вече има изградена клиентска среда. Тепърва стартиращият бизнес трябва да бъде по-широко спектърен с възможност за преориентиране при необходимост. Прекалената разхвърляност и липса на ясни идеи и цели са много опасни за осъществяване на успешен бизнес. Това означава, че формулирането на ясни, постижими и точни цели са много важни за успешно начало.
Друг основен фактор е:
2.    Отчитане на основните финансови ресурси, с които се разполага в началото.
Към основните финансови ресурси се включват финансов капитал и налична материална база. След като има ясни цели за постигане, трябва да се създаде точен финансов план за постигането им. Целите трябва да бъдат точно съобразени с наличния начален капитал и човешки ресурс. С усложняване на целите в бъдеще, капитала ще нараства постепено. Трябва да се има предвид, че всеки бизнес има период от 1 до 5 години, в които бизнесът не е на печалба. 
Важно е да се определят доставчиците на необходими за бизнеса консумативи и услуги, като се изберат най-достъпните по критерии качество-цена. Например, когато бизнесът е свързан с търговия на стоки на дребно (напр. аптека, магазин и др.), е необходимо да се подсигурят касов апарат, ролки за касов апарат, касова книга, книга за финансови отчети, етикети на стоките и др. Изборът на тези дребни консумативи е от съществена важност за бъдещата дейност. Ролките за касови апарати трябва да са от качествена хартия, за да се задържа отпечатания текст дълго време. Касовата бележка трябва да се запазва за дълго време, особено когато стоката е с гаранционен период. Касовите отчети трябва да са точни, видими и четливи за дълъг период от време, защото са важни документи и се съхраняват минимум 5 години. Следователно в конкретния случай се търси добро качество, но на достъпна цена. Изборът на качествени, но прекалено скъпи ролки за касови апарати ще бъде излишен разход на финанси за фирмата. За да се постигне балансът в избора на всеки необходим консуматив е важно да се прави подробно проучване и небрекънато обновяване на информацията за търсения продукт. Този принцип е валиден и за осигуряване на наличната материална база. Например за обзавеждане на офис или магазин е важен избора на добро качество на изгодна цена. Доброто качество определя дълготрайна и ефективна експлоатация на мебелите. Закупуването на много скъпи и ненужни за бизнеса мебели и вещи е излишна загуба на финансов ресурс. Следователно предварителното проучване на необходимата материлна база и създаването на план за изграждането и, включването и изключването на определени доставчици, е от съществено значение за успешен старт.
Третият, но не маловажен фактор в стартирането на успешен бизнес е:
3.    Определяне на наличиния човешки ресурс.
Човешкият ресурс е от съществено значение за разпределяне и формиране на задачите в стартиращия бизнес. Наличният човешки ресурс (управленчески екип и служители), ще определи в каква насока ще потръгне бизнеса. Например ако в началото екипът се състои от управител и един служител, целите трябва да бъдат съобразени с малкия човешки ресурс. Задачите трябва да бъдат изпълними от двама човека и да се вместват в 8 часов работен ден и задължителната почивка. Ако задачите са прекалено много персонала ще трябва да остава в извън работно време, когато заплащането е по-голямо и финансово не ефективно за фирмата. Изразходване на работно време без получени резултати е не желателно и свързано с финансови загуби. Преди започване на нов месец, тримесечие или година, е необходимо да се състави план за действие на всеки един служител. В този план трябва да има цели и задължения, които са  изпълними и съобразени с възожностите и длъжността на служителя.

Комбинацията от тези три основни фактори определят създаването на бизнес план, който е от съществено значение за всеки успешен бизнес. Бъдещето на всеки бизнес зависи от правилната маркетингова стратегия, която да дава максимална ефективност за сметка на минимален разход на ресурси. Всяка маркетингова стратегия трябва да се обновява и осъвършенства, следвайки индивидуалното развитие на конкретния бизнес. За изграждането на стратегията трябва да се взема предвид всяка нова, динамична информация за доставчици, клиенти и не на последно място - възникваща постоянно конкуренция.

Онлайн магазин FashionStore.BG Ви съветва - винаги има периоди на върхове и спадове но и в най- трудните моменти или когато имате непреодолима спънка, да не се отказвате и да продължите напред с гордо вдигната глава!